Peter Krogh's Svejs & Montage APS - Fårupparken 51 - DK-7900 Nykøing Mors - Tlf.: + 45 2275 0808 - E-Mail: info@kroghsmontage.dk svejs, montage, krogh, stål, containere, porte, døre, reparationer, vedligeholdese, altan, terasser, mors, nykøbning, thy

Velkommen til Peter Krogh's Svejs & Montage APS

Velkommen til Peter Krogh's Svejs & Montage ApS

Peter Krogh's Svejs og Montage ApS er en veletableret moderne virksomhed, med speciale inden for svejsning, montage- og stålarbejde. Vi leverer primært løsninger til industrien og landbruget, men udfører også enkelte opgaver for private. Vores kodeord er kvalitet og effektivitet, hvilket er din garanti for ordentlig og korrekt håndtering af din opgave hos os.

Vi har vores eget smede- og maskinværksted, hvor vi fremstiller emner for vores kunder. Vi udfører alt i smedearbejde og har til specialopgaver en bred vifte af dygtige samarbejdspartnere. Når du vælger Peter Krogh’s Svejs & Montage ApS behøver du således blot én samarbejdspartner, da vi arbejder på alle niveauer fra ide til færdigt produkt.

Med over 20 års erfaring med opgaver lige fra konstruktions-, montage- og stålarbejde til vedligeholdelse og reparation af maskiner og anlæg, er vi nogle af landets mest rentable samarbejdspartnere indenfor industrien. De mange forskelligartede opgaver vi har udført inden for forskellige brancher, har givet os et unikt og værdifuldt branchekendskab. Vi har udført opgaver i mange forskellige lande, så vores erfaring og handlekraft garanterer dig et godt resultat.

Sådan gør vi:

Fase 1: Overblik og ide

Fase 2: Tilbud og aftale

Fase 3: Gennemførsel

Vi arbejder efter en enkel, men effektiv faseopdeling, hvilket sikrer fuld gennemskuelighed i forhold til, hvor langt vi er kommet med din opgave. På den måde ved du hele tiden, hvor du er i forhold til din tidsplan og økonomi.

Welcome to Peter Krogh’s Svejs & Montage ApS

Peter Krogh's Svejs og Montage ApS is a well consolidated modern company who is specialised in welding, mounting and steelwork. We primarily deliver solutions to industry and farming businesses, but we also cater to private/ordinary projects. The cornerstone of our business is quality and efficiency, which in turn is your warranty for good and correct handling of any project you place in our hands.

We have our own premises where we make/produce your order. We can make/produce all blacksmith work and for the more specialized orders we have a broad span of external partners we collaborate with. That’s why, when you choose Peter Krogh’s Svejs & Montage ApS you need no other companies to carry out your order, as we take care of everything from start to finish on all levels.

With over 20 years’ experience making all kinds of objects for the construction- mounting- and steelworks industry, to maintenance and repair of machines and parks, we consider ourselves to be one of the country’s most cost effective companies you can choose to collaborate with. The great number of projects we have worked on/with has given us a unique and valuable experience in all forms of industries. We have carried out projects in a number of countries so by choosing us we promise you our experience and decisiveness, which in turn guarantees you a perfect result.

This is how we treat your order:

Phase 1: overview and ideas stage

Phase 2: offer and contract stage

Phase 3: Delivery and handover stage

We work with a simple but effective 3 point module, which ensures you clarity in how far we are in processing your order. You will always be up to date in relation to your time plan and economy.